SPI

Në nëntor të vitit 2005, Qeveria Shqiptare miratoi Sistemin e Planifikimit të Integruar (SPI), një grup parimesh operative që siguron realizimin, në mënyrë sa më të efektshme dhe të harmonizuar, të planifikimit dhe monitorimit të politikave të qeverisë në tërësi.

Lexo më shumë...

skzhi

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-20013 përfaqëson dokumentin themelor strategjik për një zhvillim të qëndrueshëm social-ekonomik të vendit, i ndërthurur me programin për integrim në BE dhe në strukturat e NATO-s, dhe zbatimin e Objektivave të Mijëvjeçarit

Lexo më shumë...

Ndihma e Huaj

Nga bashkërendimi i ndihmës së huaj në Shqipëri, DEBASKON-i i ofron qeverisë një pikë kontakti dhe orientimi për donatorët në lidhje me çështjet strategjike siç përcaktohet në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, duke përforcuar kështu rolin udhëheqës të qeverisë në këtë proces.

Lexo më shumë...
Faqe Kryesore - Ndihma e Huaj - Donatorët në Shqipëri - Donatorë Dypalësh

AMBASADA E AUSTRALISE NE ATHINE

 


Thon Building, Level 6
Cnr. Kifisias & Alexandras Ave.
Ambelokipi 11523

P.O. Box 14070
Athens, GREECE

Tel. +30 210 870 4020
Fax. +30 210 870 4199
e-Mail: mailto:ae.athens@dfat.gov.au
Homepage:
http://www.ausemb.gr/


Shkelqesia e Saj Znj. Jenny Polyxeni BLOOMFIELD
Ambasadore e Jashtëzakonshme dhe e Plotëfuqishme 
për Greqinë, Bullgarinë and Shqiperinë

Z. Michael OPIE
Zëvendës Shef i Misionit